Er du selv arrangør

I denne første sæson prøver vi os lidt frem og tilbage, for at finde en booking- og prisstruktur, der både tilgodeser gæsterne og arrangørerne. Hvis du ønsker at bruge huset, så kontakt os, så prøver vi at finde en løsning. 

For at arrangere noget i KulturStationen skal man være medlem – enten som privatperson eller gennem et firma eller en forening. ​Bemærk dog at ikke engang medlemmer har krav på at kunne gennemføre alle ønskede aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter nogle retningslinjer for fx at sikre, at bookninger af hele sæsoner ikke låser huset fast, så det spærrer for nye initiativer, ligesom fx højlydte arrangementer kan genere øvrige brugere eller naboer.

Endelig har vi en forkærlighed for tiltag, der er åbne for alle, så huset bliver et sted folk kigger forbi for at se hvad der sker - fremfor at det bliver et sted, hvor lukkede klubber og foreninger sidder i hvert sit rum og spontane besøgende går forgæves.

Det betyder bestemt ikke, at der er lukket for at booke hele sæsoner eller lave koncerter med et vist lydniveau osv, Det betyder bare, at vi ønsker at være et medborger- eller forsamlingshus - og ikke blot et ekstra foreningshus.

Et arrangement starter med at du sammen med en fra aktivitetsudvalget gennemgår denne tjekliste, som skal sikre at parterne få overblik over økonomi, tilladelser, forventninger til hinandens indsats osv.

Og hvis der er enighed om at fortsætte, så er det det vi gør. Hvis KulturStationen går aktivt ind som medarrangør (økonomisk eller praktisk), så kræver det muligvis at bestyrelsen skal inddrages. Hvis vi blot stiller lokaler til rådighed, så kan medlemmet af aktivitetsudvalget selv træffe beslutningn (på baggrund af vores retningslinjer for brug af lokalerne).

Hvordan gør du for at reklamere for dit arrangement?

Vi har nogle forslag til, hvorledes du får omtalt dit arrangement, så flest muligt læser om det. Følgende er en bruttoliste til inspiration:

• Pressemeddelelser i lokalaviser og regionale medier (F.eks. Uge-Nyt, Frederiksborg Amts Avis og Helsingør Dagblad)

• Interviews i lokalradioer

• Flyers/løbesedler på stationen/parkeringspladser/postkasser

• Diverse event-kalendere i pressen (Det Sker, Kultunaut m.fl.)

• Plakater i butikker og i opgange på Teglgårdsvej og omkring stationen

• Konkurrencer på Facebook

• Samarbejde med madleverandører (pakkebilletter)

• Specialtilbud til udvalgte grupper (Visens Venner, Ragnarock, kunstnerne selv…)

• Plakater i vinduet i KulturStationen

• Deling af FB-begivenheden i andre FB-grupper (fx Humlebæk Information eller Borgere i Fredensborg)

• Som I ved, kan der også laves gruppebilletter, tidsbegrænsede billetter, billetter incl. drinks osv.

• Byt opmærksomhed med andre – vi omtaler Kulturværftet, hvis de omtaler os

• osv.

Foreningen

KulturStationen3050.dk

Humlebæk Center 44

3050 Humlebæk

Kontakt

Follow us

  • Facebook Social Ikon