Hvem gør hvad?

Bestyrelsen tager sig af de overordnede forhold, herunder retningslinier for drift og organisering af KulturStationen, økonomi, fundraising, kontakt til interessenter og det politiske system. Kontakt: formanden@kulturstationen3050.dk

Bestyrelsens sammensætning:

Formand Lisbeth Valentin Hansen

Næstformænd Vera Noldus & Berit Ellishøj Larsen
Claus Melvej

Joachim Clausen

Jørgen Skielboe

Tine Keiser-Nielsen

Vibeke Overbech

Kasserer Anette Schønning

Suppleanter:

Maria Blum Bertelsen

Lene Vind

Se referaterne fra generalforsamlingen under 'Medlemsskab'.

KulturStationen har organiseret sig i arbejdsgrupper:

-Drift og inventar

-Arrangementer og aktiviteter - kontakt: arrangementer@kulturstationen3050.dk

-Humlebæk Bymidte

-Kommunikation

-Børn og Unge

Vil du i kontakt med en af grupperne, så skriv til: info@Kulturstationen3050.dk eller til en af de anførte adresser nederst på siden.

Info

Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg kommune

CVR: 39361973

Bankforbindelse: Nordea Hørsholm: 2255-6896634230

Foreningen

KulturStationen3050.dk

Humlebæk Center 44

3050 Humlebæk

Kontakt

Follow us

  • Facebook Social Ikon